MTÜ-juhtide mentorklubis jagatakse parimaid praktikaid

07
dets
Autor: katrinuu
Pressiteade

Väärtustades üksteist

Vabaühenduste tegevus koduvallas, maakonnas ja kogu Eestis on kestnud nüüdseks juba aastaid. Aja jooksul on meie seast sirgunud mitmed tublid ühenduste juhid ehk kodanikualgatusel põhinevate organisatsioonide eestvedajad. Kas olete neid märganud? Need inimesed kannavad endas mitmekülgseid teadmisi, oskusi ja kogemusi, mis tagavad eduka tegutsemise MTÜ-juhina,  mida tavapäraselt tehakse vabatahtliku panusena oma kogukonna heaks.

 

Samas on selgelt näha, et senised edulood ja avaramaks muutunud rahastusvõimalused innustavad üha enam inimesi ette võtma seda põnevat arenguteekonda, mida MTÜ-juhi roll pakub. Tegelikkuses on taoliste inimeste osakaal väga väike, kes on valmis töö ja pere kõrvalt vabatahtlikuna ühtteist ära tegema ühiskonna heaks. Seepärast on oluline käia nende inimestega hoolikalt ümber, et tegutsemistahe kestaks veel pikki aastaid.

 

Mentorklubi toob keskpõrandale kokku

Lääne-Virumaa MTÜ-juhtide mentorklubis saavad kokku nii kogenud kui ka algajad MTÜ-juhid, et kanda väärtuslikke kodanikeühenduste juhtimisalaseid teadmisi, kogemusi ja oskusi inimeselt inimesele. Maakondliku pilootprojekti eestvedajaks on Rakvere Lastekaitse Ühing MTÜ ning rahastajaks Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Ühtlasi täname esimesi mentorklubi partnereid ärisektorist: ArtCafe, Kristallkotkas ja Hagar.

 

Mentorklubi tegevus vältab seitse kuud: septembrist 2011 kuni märtsi lõpuni 2012 ning osalejateks on 17 mentiid ehk algajat MTÜ-juhti ning 9 mentorit ehk kogenud MTÜ-juhti Lääne-Virumaalt. Mentorklubi tegevus on üks osa kodanikeühenduste võrgustiku loomise ja arendamise projektist. Projekti tegevused pakuvad ühendustele suurepärase võimaluse õppida järjest paremini tundma erinevates valdkondades toimetavaid  ühendusi. Parem üksteise tundmine ja otsese kontakti loomine loob soodsamad eeldused edasiseks koostööks.

 

Mentorklubile lisaks korraldatakse MTÜ-de ümarlauda ja viiakse läbi pooltevahetus. Pooltevahetuse päeva raames on MTÜ juhtidel võimalus tundma õppida avaliku või ärisektori eripärasid. Märtsis 2012 toimuval seminaril tutvustatakse avalikkusele projekti raames läbi viidud MTÜde küsitluse tulemusi, antakse ülevaade toimunud tegevusest ning jagatakse mentorklubis saadud teadmisi ja kogemusi.

 

Mentorlus kui arenguvõimalus

Mentorlus on mõlemaid osapooli arendav partnerlussuhe, kus kogenum inimene (mentor) täidab nõuandja ja usaldusaluse rolli ning vähemkogenud inimene (mentii) saab vajalikku toetust oma isiklikul ja professionaalsel arenguteel. Mentorsuhte aktiivsemaks  osapooleks  on mentii, kes seab eesmärgi ja juhib eesmärgi poole liikumise protsessi. Mentori roll on toetada, suunata, käivitada, konsulteerida, kuulata ja esitada küsimusi ehk julgustada mentiid uusi teadmisi ja oskusi omandama. Mentorsuhe pakub mentiile turvalist keskkonda õppimiseks, arenemiseks, eesmärkide täpsustamiseks, hoiakute ja väärtuste paikapanemiseks. Tihti jääb aktiivsetel sädeinimestel juhtimisprotsesse arendades puudu kinnitusest, et ollakse õigel teel. Just sellist tuge mentorsuhe pakubki (allikas: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus).

 

Ühenduste võrgustiku loomise ja arendamise projekti raames tutvustatakse mentorlust kui õppimist ja arengut toetavat meetodit eesmärgiga laiendada meetodi kasutamist nii ühenduste vahel kui ka ühenduste siseselt. Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 10. detsembril.

 

Head tegutsemisindu ja põnevaid kohtumisi soovides

 

Katrin Uudeküll

Projektijuht

Rakvere Lastekaitse Ühing MTÜ

Projekti koduleht: http://mtyvorgustik.edicypages.com/

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi   
E-mail   
Kommenteeri   
Sisesta