Algas küsitlus Lääne-Virumaa ühenduste juhtidele

24
aug
Autor: katrinuu
Hea MTÜ/SA juht,
 
palume Sul vastata järgnevale küsimustikule, mille läbiviimise eesmärgiks on ülevaate saamine Lääne-Virumaal tegutsevate MTÜ/SA-de hetkeolukorrast. Lisaks tunneme huvi, millised arvamused ja ettepanekud on MTÜ/SA juhtidel ja eestvedajatel maakondliku koostöö, infoliikumise ja huvikaitse osas.
 
Küsimustele saad vastata järgmisel veebiaadressil: http://www.eformular.com/katrinuu/laane-virumtud.html
Vastuseid ootame 7. septembrini 2011.
Palun edasta küsitluse info kõikidele MTÜ-dele, keda teate oma piirkonnas või oma valdkonnas Lääne-Virumaal!
 
Küsitluse viib läbi MTÜ Rakvere Lastekaitse Ühing projekti "Lääne-Virumaa kodanikeühenduste võrgustiku loomine ja arendamine" raames. Projekti lühitutvustus on toodud kodulehel, aadressil: http://www.rly.ee/tegevus.php.
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).
 
 
KÜSIMUSTIKU TÄITMISE JUHEND
 
Küsimustik koosneb kolmest osast:
1. Esimene osa küsimustest puudutab MTÜ/SA üldisi andmeid, mida soovime vastajate nõusolekul avalikustada Lääne-Virumaa MTÜ/SA-de andmebaasis. Kogutud andmetega on võimalik tutvuda alates novembrist 2011.
 
2. Teine osa küsimustest on seotud koostöö, infoliikumise ja huvikaitsega MTÜ/SA-de tegevusvaldkonnas Lääne-Virumaal. 2011. aasta algusest käivitus maakonnas MTÜ-de ümarlaua tegevus, kuhu oodatakse arvamusi ja ettepanekuid MTÜ-de ühistegevuse arendamiseks. II osa küsimustele vastamine on vabatahtlik. Esitatud arvamusi ja ettepanekuid analüüsitakse anonüümselt. Saadud vastustest tehakse üldistused ja kokkuvõtted.
 
3. Kolmas osa küsimustest on seotud küsimustikule vastaja üldandmetega. 
 
Küsimustikule vastamine võtab aega järgmiselt:
I OSA – 5-7 minutit
II OSA – 20-30 minutit (vastamine huvi korral, võib vahele jätta)
III OSA – 1 minut 
Ankeedi täitmisel süsteemi poolt ajalist piirangut ei ole!
 
Tänan ette, et leiad aega küsimustele vastata ja annad sellega oma panuse Lääne-Virumaa MTÜ/SA-de koostöövõrgustiku arendamisse!
 
Meeldivate kohtumisteni,
 
KATRIN UUDEKÜLL
projektijuht
Rakvere Lastekaitse Ühing MTÜ
tel: 55991699
e-post: katrinuu@gmail.com

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi   
E-mail   
Kommenteeri   
Sisesta