Toimunud ümarlaua kohtumised

 

Lääne-Virumaa MTÜ-de ümarlaua toimunud kohtumised:

 

1.

Esmaspäeval, 6. detsembril 2010 algusega kell 16

Võõrustaja Helmi Urbalu ja MTÜ Lääne- Virumaa Puuetega Inimeste Koda, Rakvere linn.

 

 

2.

Esmaspäeval, 17. jaanuaril 2011 algusega kell 15

Võõrustaja Helmi Urbalu ja MTÜ Lääne- Virumaa Puuetega Inimeste Koda, Rakvere linn.

 

 

3.

Esmaspäeval, 28. veebruaril 2011    algusega kell 15

Võõrustaja Piret Laidroo Sõmeru Keskuses, MTÜ Sõmeru Start, Sõmeru vald.

 

 

MEMO 

4.

Esmaspäeval, 11. aprillil 2011      algusega kell 15

Võõrustaja Marika Vartla ja MTÜ Viikingid, Mädapea küla, Rakvere vald. Rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

 

MEMO

5.

Esmaspäeval, 6. juunil 2011   algusega kell 15

Võõrustaja Ave Pappe ja MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing, Tapa vald. Rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

 

MEMO

6.

Esmaspäeval, 19.detsembril 2011 algusega kell 17

Võõrustaja Malle Kaarmann ja MTÜ Huviselts Elujoon, Põhjakeskuses, Rakvere vald. Rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

 

7.

Esmaspäeval, 23. jaanuaril 2012

algusega kell 17

Võõrustaja Multi Marger AS, Rakvere

Rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

8.

Esmaspäeval, 27. veebruaril 2012

algusega kell 17

Võõrustaja Ülle Allika ja MTÜ Johanna, Vinni vald. Rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

aasta

kokkuvõte