Pooltevahetus

TÖÖVARJUPÄEV POOLTEVAHETUS

LÄÄNE-VIRUMAAL

 

Pooltevahetust Lääne-Virumaal viiakse läbi EMSL "Pooltevahetuse" projekti eeskujul, et laiendada selle meetodi kasutust meie maakonnas. Viimatisel Lääne-Virumaa MTÜ-de ümarlaual (19.12.2011) tõdesime, et koostöö hakkab sujuma siis, kui läbi isikliku kogemuse on tekkinud mõistmine teise sektori töö iseloomust ja omapärast. Seepärast kutsume kodanikeühenduste esindajaid üheks päevaks veebruaris vahetama pooli kolleegiga avalikus sektoris või ärisektoris või vastupidi!

 

Pooltevahetus Lääne-Virumaal toimub

6.-10. veebruaril 2012.

Registreerimise tähtaeg on 27. jaanuar 2012.

 

Osalemise soovi avalda rubriigis REGISTREERIMINE.

 

Kutsu päevaks või pooleks oma töid ja tegemisi uudistama ning endaga kaasa mõtlema kolleeg teisest sektorist või osale ise töövarjuna, et sinu valdkonnas mujal tehtavast-toimuvast paremat aimu saada! Pooltevahetuse käigus viiakse ametnikud või ärisektori esindajad kokku kodanikeühenduste eestvedajatega. Näiteks võib mittetulundusühingu esindaja minna üheks päevaks tutvuma avaliku sektori esindaja töödega ja/või vastupidi. Samuti võib mittetulundusühingu esindaja minna tutvuma ärisektori esindaja töödega ja/või vastupidi.

 

Julgustame teineteisele tere ütlema erinevates sektorites tegutsevaid inimesi ja soovitame töövarjupäeval kõigil korraks üle piiri minna. Töövarjupäeval saad näha avaliku sektori või ärisektori kolleegide igapäevatöö köögipoolt, saad tutvustada oma organisatsiooni tegemisi ja plaane huvitatud sektori kolleegile ja saate koos mõtiskleda, kas oleks võimalik midagi vastastikku kasulikku ehk ka ühiselt ette võtta.

 

EMSL korraldatud projektis osaleja on öelnud nii: “Pooltevahetus on hea ettekääne oma peamist kriitikaobjekti paremini tundma õppida, ühiseid huve kaardistada ning selle põhjal koostöö poole liikuda”.

 

Käesolev juhend ja registreerimise vormid on koostatud EMSL pooltevahetuse projekti põhjal ja selle kasutamine on kooskõlastatud EMSL pooltevahetuse projektijuhiga. Tutvu pooltevahetuse juhendiga lähemalt SIIN!

 

Miks töövarjupäev?

Töövarjupäeva mõte on võimaldada nii avaliku sektori ametnikel, ettevõtete juhtidel kui kodanikeühenduste eestvedajatel üksteise igapäevatööd paremini mõista. Töövarjuks olemine annab hea võimaluse näha organisatsiooni köögipoolt lähemalt, kogeda selle igapäevast toimimist ning tutvuda oma kolleegidega üle sektoripiiri ka isiklikult. Võõrustajaks olles vaatad oma tavapärasele tööle värske pilguga ja kobestad pinnase ka viljakaks koostööks tulevikus. Ühesõnaga: kogemus, mis aitab enam väärtustada üksteise tööd, seeläbi enda töökorraldust parandada ning leida ühiselt võimalused paremaks sektoritevaheliseks koostööks.

 

Kuidas töövarjupäev toimib?

Töövarjuks olemine tähendab töö jälgimist ja/või töötamist mingil ajaperioodil teises organisatsioonis. Töövari on inimene, kes tööd jälgib, võõrustaja on inimene/organisatsioon, kelle tööd jälgitakse. Jälgimine võib toimuda terve päev või lühemat aega, soovituslik kestus on minimaalselt neli tundi. Soovitame, kuid ei ole kohustuslik, leida võimalus ka vastuvisiidiks.

 

Töövarjuks olemine hõlmab kolme etappi:

I      ETTEVALMISTUS

II     LÄBIVIIMINE

III   JÄRELKOKKUVÕTE

 

 

I              ETTEVALMISTUS:

töövarju ja võõrustaja kokkuviimine; organisatsiooni, valdkonna ja tööülesannete selgitamine; eesmärkide ja ootuste selgitamine; aja, koha ja tegevuste kokkuleppimine;

 

Juhised töövarjule

Juhised võõrustajale

Sea endale eesmärk, miks tahad töövarjuks minna ning mida sellelt ootad.

Mõtle, mis laadi tegevusi on sul 2012. aasta veebruari teisel nädalal pakkuda, mida oleks hariv ja huvitav jälgida.

Tutvu võõrustava organisatsiooni tegevusega (näiteks kodulehe abil või guugelda).

Enne töövarjupäeva täpsusta töövarjuga, millised võiks olla need tegevused, mida töövari saab jälgida või millest osa võtta. Tee väike ülevaade oma asutuse teistest tegevusest.

Kohtu või suhtle eelnevalt võõrustajaga ning täpsustage, milline võiks välja näha töövarjupäev sealses organisatsioonis, kuidas ja mida võid teha ning millega pead arvestama.

Selgita töövarjule, milline on Sinu roll organisatsioonis ning leppige päeva alguses kokku, millised tegevused ees ootavad. 

Tutvusta ennast võõrustajale. Räägi, millega tegeled ning mida ootad töövarju päevalt.

Hoolitse, et töövarjul oleks olemas vahendid ja materjalid töö paremaks jälgimiseks (sh ka nt toitlustusvõimalus).

 

Töövarjupäeval võib töövorme olla vähemalt kolm:

a)        Degusteerija– töövari kohtub erinevate töötajate või osakondadega, et saada ülevaade organisatsioonist.

b)        Vaatleja– töövari jälgib organisatsiooni tööd või mingit konkreetset tegevust ise osa võtmata.

c)         Kaasaaitaja– töövari osaleb võõrustaja igapäevatöös aidates mingile projektile või osakonna tööle kaasa, nii palju kui võimalik.

 

  

 

II          LÄBIVIIMINE:

töövari külastab päeva jooksul organisatsiooni, kas selle ühte töötajat või erinevaid osakondi;

Juhised töövarjule

Juhised võõrustajale

Töövarjupäeval ole positiivne ning avatud õppimisele ja väljakutsetele.

Ole julgustav ning positiivne. Loo hea õhkkond, et töövari ei tunneks end võõrana.

Ole julge küsima küsimusi ning täpsustusi, kui miski jääb segaseks.

Ole avatud ja valmis vastama küsimustele.

Ole aktiivne kuulaja ning avalda oma arvamust, kui seda küsitakse.

Tee tähelepanelikuid ka enda suhtes – ilmselt märkad töövarju abiga ka enda töö juures midagi huvitavat.

Tee päeva jooksul endale olulisi märkmeid, mida avastad või pead oluliseks enda õppimise seisukohalt.

 

 III         JÄRELKOKKUVÕTE:

töövari lõpetab oma külastuse/jälgimise analüüsiga (soovitavalt koos võõrustajaga); töövari jagab oma muljeid organisatsioonist, mis tähendatakse üles.

Pärast töövarjutamist leidke aega, et jagada üksteisega saadud kogemust. Tooge mõlemad välja oma tähelepanekud, olulisemad õppimiskohad ning märkamised. Kuna hea kokkuvõte aitab töövarjuprojekti kasu välja tuua, siis pigem lõpetage töövarjutamine varem, kui et lahkute kogemust kokku võtmata.

 

Mis on töövarjuprojekti mõju?

Töövarjuprojekti võib hinnata õnnestunuks:

·        töövarju poolelt – töövari on saanud parema ülevaate külastatud organisatsioonist ja selle tegevusest; on teadlik ja huvitatud võimalustest, kuidas ka edaspidi selle või sarnaste organisatsioonidega koostööd teha; on saanud ideid oma organisatsiooni või töö parendamiseks.

·        võõrustaja poolelt – võõrustaja on saanud tutvustada oma organisatsiooni igapäevaelu; on saanud täiendavaid ideid/ettepanekuid oma töö paremaks korraldamiseks; on saanud mingi tööülesande tehtud (kui töövari on olnud kaasaaitaja rollis).

 

 

Lisainfo EMSL-i poolt läbiviidud pooltevahetuse tulemustest 2010. aastal ja 2011. aastal leiab aadressil: http://www.ngo.ee/pooltevahetus