MTÜ-juhi meelespea

1.            Leia endale laiapõhjaline meeskond, delegeeri julgelt 

               ülesandeid, usalda oma kaaslasi.

 

2.            Ülesandeid delegeerides tunne huvi, kuidas läheb – näitad

                omapoolset huvitatust, samas oled kursis ülesande täitmisega.

 

3.            Räägi inimestega, kuula tähelepanelikult.

 

4.            Oska leida kompromisse.

 

5.            Julge vastu võtta ka mittepopulaarseid otsuseid.

 

6.            Seltsi liikmete (ja mitte ainult nende) küsimustele vasta

                ausalt ja otsekoheselt.

 

7.            Ära jäta kohustuste täitmist viimasele minutile

               (nt projekti aruandlus või esitamine).

 

8.            Projekti aruanne esita pigem varem kui hilinedes –

                rahajagajatel on hea mälu.

 

9.            Aruande või projekti esitamisel e-maili teel helista alati

               järgmisel päeval saajale ning kontrolli, kas saadetis jõudis

               kohale.

 

10.        Dokumentatsiooni hoia korras pidevalt: ära lase paberitel

              kuhjuda, et siis kord kuus või veelgi harvem võtta ette

              paberimajanduse suurpuhastus.

 

11.        Ära karda esitada küsimusi,

              sest rumalaid küsimusi pole olemas.

 

12.        Oska oma aega planeerida.

 

13.        Pärast (suur)ürituse toimumist lase kaaslastel või osalejatel

              kirjutada, mis oli hea, mis halb, mida järgmine kord kindlasti

              teisiti peab tegema (ise alati kõike ei näe ja ei koge, kuid teised

              vaatavad organisatoorsele küljele teise kandi pealt), oma

              mõtted pane samuti kirja.

 

14.        Suurürituse organiseerimise ajal on hea pidada päevikut

              puhul, kui sarnaseid üritusi on plaanis teinekordki

              organiseerida, enne järgmist korda on hea eelmise ürituse

              märkmeid lugeda ja hoiduda eksimustest ja teada,

              mida millal teha.

 

Koostanud Kaoke Reineberg

MTÜ Tarvanpää Selts juhatuse esinaine ja

MTÜ Eesti Rahvatantsukeskus juhatuse liige