Liivakella meetod

Liivakella meetod

 

Grupitööde läbiviimiseks – ühes grupis 4-6 inimest

ajatsükkel 3 minutit – moderaatori abivahend liivakell või stopper. Eelis - kõik saavad rahulikult oma mõtteid välja öelda.

 

a)      3 minuti jooksul - iga osaleja mõtiskleb etteantud teemal omaette ja paneb paberile kirja märkmed

 

Järgmisena kordamööda:

b)      3 minuti jooksul - üks osaleja räägib teemal ja teised kuulavad

c)      3 minuti jooksul - teistel võimalus küsida rääkijalt täpsustavaid küsimusi

 

Kokkuvõtted:

d)      3x3=9 minuti jooksul grupis tuuakse välja peamised kõlama jäänud seisukohad ning pannakse need paberile kirja

e)    Grupi esindaja esitab grupi ühisseisukoha ja arvamused publikule