KÜSK

Kodanikuühiskonna Sihtkapital               
KÜSK asutati Vabariigi Valitsuse korralduse 20.12.07 nr 586 alusel. Regionaalminister allkirjastas KÜSK asutamisotsuse 21.01.2008.a. KÜSK kanti Äriregistrisse 18. veebruaril 2008.a. KÜSK nõukogu 1. koosolek toimus 3. märtsil 2008.a.
Loe lähemalt rahastusvõimaluste ja -tingimuste kohta SIIT.


 

KÜSK missioon

Aidata organisatsioonide, uuenduslike ideede ja tegevuste rahastamise kaudu kaasa Eesti vabaühenduste tegevusvõimekuse suurendamisele, kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna ja kodanikuühiskonna kujundamisele.

KÜSK Visioon
Eestis toimib kodanikuühiskond ja tegutsevad võimekad vabaühendused selle peamise mootorina. Aastal 2013 on KÜSK vabaühenduste tegevusvõimekuse oluline toetaja, avaliku võimu ja ühenduste tunnustatud koostööpartner ning saavutanud paremad eeldused kodanikuühiskonna arenguks.

EESMÄRGID

Missiooni täitmiseks ja visiooni saavutamiseks keskendub KÜSK aastatel 2009 - 2013 kolmele strateegilisele mõjueesmärgile:

Eesmärk 1: Vabaühendused on nii üleriigiliselt kui ka piirkondades tegevus- ja koostöövõimelised ning sotsiaalsete muutuste algatajad ja elluviijad.

Eesmärk 2: Kodanikuühiskonna uuenduslikud ideed on toetatud ja rakendatud ning Eesti kodanikuühiskonna alast tegevust teatakse rahvusvaheliselt.

Eesmärk 3: Kodanikuühiskonna arengu-, eestkoste- ja tugitegevused (uuringud, analüüsid, teavitus- ja meediategevus, konverentsid, seminarid, koolitused jmt) on edendanud vabaühenduste tegevusvõimekust.