Kodanikuühiskonna arengukava

Kodanikuühiskonna teemasid käsitleb riiklikul tasandil Siseministeerium, mille kohta saad põhjalikumalt lugeda SIIT. Samast leiate viited uuringutele ja paljudele teistele kasulikele materjalidele.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kodanikuühiskonna arengukavast

 

Mitmes riigis on välja töötatud raamistik avaliku sektori ja ühenduste koostoimimiseks lepingu või strateegilise dokumendina – Eestis on selleks 12. detsembril 2002 Riigikogus kinnitatud EKAK – dokument, mis määratleb avaliku võimu ja kodanikualgatuse vastastikku täiendavaid rolle ning koostoimimise põhimõtteid avaliku poliitika kujundamisel ja teostamisel ning Eesti kodanikuühiskonna ülesehitamisel. (Allikas: EMSLi koduleht www.ngo.ee)

 

2004. aastast viiakse EKAKis sätestatud ellu eri nimesid kandnud kodanikuühiskonna arengukavade alusel, mille rakendamist koordineerib siseministeeriumi juures koos käiv ja regionaalministri juhitud vabaühenduste ning avaliku sektori ühiskomisjon. (EMSL) 

 

Kodanikuühiskonna arengukavast, uuendustest ja rakenduskavadest annab põhjaliku ülevaate EMSL koduleht, kuhu pääsed SIIT.

 

Lisame siia tutvumiseks ja soovi korral allalaadimiseks järgmised dokumendid (klõpsa pealkirjal):

                                        Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014

                                        Rakendusplaan 2011-2014