EAS

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Allikas: EAS koduleht http://www.eas.ee/

 

Kodanikuühiskonda arendades aitab EAS aktiivselt kaasa mittetulundusühenduste loomisele ja arengule. EAS pakub mittetulundusliku tegevuse alast infot, toetab mittetulundusühenduste poolt elluviidavaid projekte ning koostöös maakondlike arenduskeskustega jagab teavet, kuidas mittetulundusühendust alustada ja arendada. Koostöös maakondlike arenduskeskustega korraldab EAS ka mittetulundusühenduste koolitamist ja nõustamist.

 

EAS kohta loe lähemalt SIIT.

 

Lääne-Virumaa Arenduskeskuses MTÜ-dele pakutavate teenuste kohta loe lähemalt SIIT.

------------------------------------------------------

EAS teenused MTÜ-dele

Koolitused ja nõustamine

 • Maakondlikud arenduskeskused pakuvad tasuta nõustamisteenust ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.
 • Mittetulundusühenduste mentorprogramm toetab MTÜde tegevusvõimekuse kasvu ja tugevdab MTÜde suhtlusvõrgustikku.
 • Mittetulundusühenduse baaskoolitus alustavale ühendusele annab ülevaate peamisest, et oma ühenduse igapäevaelu hästi sisse seada.
 • Maakondlike arenduskeskuste poolt mittetulundusühendustele korraldatavad koolitused, seminarid, ümarlauad ja õppereisid toetavad ühendusi igapäevase tegevuse arendamisel.
 • Mittetulundusühenduste juhtide arenguprogramm pakub vähemalt üheaastase juhtimiskogemusega ühenduste juhtidele mitmekülgset koolitust võimekuse tõstmiseks.

Toetused

 • Kohaliku omaalgatuse toetus nii maaelanikele kui ka linnakodanikele oma koduümbruse korrastamiseks, kohaliku elu edendamiseks ja kogukonna tugevdamiseks.
 • Lisaks saavad MTÜd ja sihtasutused saavad taotleda mitmeid muid kohalike avalike teenuste arendamiseks ja ka piirkondade konkurentsivõime tugevdamiseks mõeldud toetusi.

--------------------------------------------------------------------

2000. aastal loodud EAS edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.


EAS tegutseb järgmistes valdkondades:

 • uute ettevõtete jätkusuutlikkuse suurendamine ja kasvu kiirendamine,
 • Eesti ettevõtete ekspordi- ja tootearendusvõimekuse tõstmine,
 • välismaiste otseinvesteeringute kaasamine Eesti majandusse,
 • turismiekspordi suurendamine ja siseturismi arendamine,
 • regionaalse arengu ja kodanikuühiskonna edendamine.

Eesti liitumise järel Euroopa Liiduga sai EAS üheks Euroopa Liidu struktuurifondide rakendusüksuseks Eestis. Struktuurifondidest kaasrahastatavad on enamik toetusi ja muid programme. ELi rahastamisperioodil 2007-2013 on kokku rohkem kui 53 miljardilisest struktuuriabist Eestile EASi rakendada 13 miljardit krooni.