Projekti viib ellu MTÜ Rakvere Lastekaitse Ühing

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekt "Lääne-Virumaa kodanikeühenduste võrgustiku loomine ja arendamine"

Meil on hea meel teatada, et SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital otsustas toetada Rakvere Lastekaitse Ühing MTÜ taotlust maakondliku kodanikeühenduste võrgustiku loomiseks ja arendamiseks.

 

Projekti eesmärgiks on Lääne-Virumaa kodanikeühenduste tegevusvõimekuse kasvatamine läbi kodanikuhariduslike vormide. Selle jaoks käivitatakse regulaarne MTÜ-de ümarlaua tegevus ning moodustatakse mentorklubi, kus kodanikeühenduste juhtidel on võimalik arendada välja kontaktidevõrgustik, saada omavahel tuttavaks ning  jõuda reaalsete koostöösuheteni. Samuti viiakse projekti raames läbi pooltevahetus erinevate sektorite esindajate üksteise paremaks mõistmiseks. Projekti tulemusena on Lääne-Virumaa kodanikeühenduste juhid motiveeritud ja teadlikud kodanikuühiskonna protsessides osalejad.

 

Projekt kestab 30. aprillini 2012.

Projekti rahastab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames välja kuulutatud vabaühenduste piirkondliku kodanikuhariduse projektide taotlusvoorust summas 12 782,33 eurot.

 

Piirkondliku kodanikuhariduse taotlusvooru projektide üldeesmärgiks on suurendada inimeste osalust kohalikes otsustusprotsesside läbi kodanikuhariduse ning initsieerida erinevate organisatsioonide omavahelist koostööd.

Piirkondliku kodanikuhariduse taotlusvooru esitati 25 projekti, millest 19 läbisid esimese vooru ja 11 ühendust said toetust kokku 128 675 eurot.

 

Lisaks Rakvere Lastekaitse Ühing MTÜ projektile otsustas SA KÜSK nõukogu toetada ka MTÜ Rakvere Vanalinna Seltsi projekti "Vana linna sotsiaalne kogukond" summas 10 036,37 eurot, mille eesmärgiks on aidata kaasa kogukonna usaldava partnerluse kujunemisele kohaliku linnavõimuga ning kogukonna sisene loomulik üksteisega koos elamine, toimimine ja arvestamine.

 

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on asutatud regionaalministri valitsemisalas sihtotstarbelise riigieelarvelise eraldise kasutamiseks. Sihtkapitali põhikirjaliseks eesmärgiks on aidata kaasa Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.

 

KÜSK missiooniks on aidata organisatsioonide, innovaatiliste ideede ja tegevuste rahastamise kaudu kaasa Eesti vabaühenduste tegevusvõimekuse suurendamisele, kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna ja kodanikuühiskonna kujundamisele.